Nytt gällande appen är att vi har nu gått över till en webb version av appen.
Detta gjorde vi av flera skäl, främst för att det ska funka för alla oavsett telefon.

Mockor är händelser av både negativa och positiva inslag samt berör en eller flera spelare.
Frågorna är blandade i olika kategorier.
Appen kommer ge spelet en roligare och jämnare spelupplevelse.

Åldersnivåerna är barn, ungdom och vuxen.
Detta innebär att alla tävlar på samma villkor.
www.hastapp.se