Börja med att placera ut byggnadsbrickan ”hus och stall” i samtliga tomma rutor på spelplanen.
Detta område representerar varje spelares hästgård.

Dela därefter ut 50 000 kr, ett hästgårdskort, en hållare till spelpjäsen och en häst till alla deltagare.
Hästen ska vara i samma färg som de två rutorna som heter ”Inackordering” på spelplanen.

Alla väljer därefter varsin spelpjäs, fäster den i sin hållare som har samma färg som hästen.
Placera ut pjäserna i startrutan. Låt ett tärningskast få avgöra vem som börjar spela.

Slå alltid två tärningar under spelets gång (med undantag för mockorna).
Turordningen går alltid medurs.
Varje gång en spelare passerar Startrutan betalar banken ut 30 000 kr till denna.
Vid färre än sex spelare är det andra regler som gäller – läs mer under ”Övriga regler” sektionen.

Milstolpe 1 – Bygga hästgård
Hästgården byggs upp genom att man landar på rutan ”Mäklare”, där spelaren får köpa byggnader till sin hästgård.
Man kan köpa flera byggnader samtidigt.
Läs på hästgårdskortet för mer information.

Milstolpe 2 – Vinstdiplom
Vinstdiplom får man genom att vinna tävlingar.
Banken sköter utdelningen av diplomet till vinnaren av en tävling, tillsammans med den prissumma som står på vinstdiplomet.
Vinnaren och tvåan delar på pengarna i potten.
Om potten är ojämn tilldelas vinnaren fördel.

Milstolpe 3 – Kontanter
Kontanter skaffar man genom: att vinna tävlingar, komma tvåa på tävlingar, inackorderingar på hästgården, att svara rätt på frågor,
passera startrutan, en del mockakort samt genom hästmarknaden där man kan sälja sina hästar.

Vinstdiplom får man genom att vinna tävlingar.
Banken sköter utdelningen av diplomet till vinnaren av en tävling, tillsammans med den prissumma som står på vinstdiplomet.
Diplomen är dubbelsidiga. En sida används för lokal nivå och den andra sidan för regional samt nationell nivå.
Man kan som mest vinna tre vinstdiplom per hästgård men får dock fortsätta ställa upp i tävlingar även om man redan har tre diplom.

Hästgårdskort delas ut till alla spelare vid start.
På detta kort ser man: turordning vid köp samt vad varje byggnad kostar, inlösen (summan banken köper tillbaka byggnader för) och inackorderingsavgift per natt (hur mycket gästerna betalar för varje övernattning).
På baksidan ser man kraven för de olika nivåerna för att vinna spelet.

Hästgårdsbrickorna är byggnaderna man köper för att bygga upp hästgården.
Brickorna behöver köpas i samma ordning som milstolpe 1 av varje nivå säger, vilket även talar om vilka byggnader som krävs för att vinna spelet.
Man får köpa mer än vad som krävs för vald nivå.
Mer information finns på hästgårdskortet.

Här startar spelet.
Vid passering av Startrutan får man 30 000 kr av banken.
Startrutan fungerar även som en Valfri Ruta; där man då väljer en annan ruta att gå till och spelar ut händelsen där.
Det är inte tillåtet att gå till en annan Valfri Ruta eller att passera rutan man står på.

Här får man svara på frågor som finns i appen.
Vid rätt svar får man 10 000 kr från banken.
Vid fel svar betalar man till 10 000 kr till potten.

Här får man händelser som finns i appen. En spelpjäs får bara flyttas framåt om inte annat anges.
En mocka som inte går att utföra av olika anledningar är inte giltig.
Exempel: du ska sälja något du inte har eller du ska göra något du inte kan.

Detta är namnen på olika tävlingsrutor. När en spelare hamnar på en sådan tävlingsruta bestämmer den om tävlingen startar eller ej.
En häst per spelare får delta i tävlingen, om inget annat är angivet i en mocka eller om det är färre än fyra spelare (se särskilda regler under ”Övrigt”).
Minsta antal hästar som krävs för att en tävling ska starta är två.
De spelare som vill delta anmäler sig genom att placera sin häst på tävlingsplatsen och lägga 5 000 kr i potten per häst, vilket utgör anmälningsavgiften.
Den som hamnade på tävlingsrutan är den som inleder tävlingen genom att kasta två tärningar och gå fram de antal steg som tärningarna visar.
Spelet fortsätter sedan medurs.
Rutor som är extra värda att satsa på är de som har två tärningar, ”Slå igen”. Den som hamnar på en sådan ruta får slå tärningarna en gång till.
Vinnaren och tvåan delar på potten men vinnaren får även ett vinstdiplom och 50 000 kr från banken på lokal nivå.
På regional samt nationell nivå får vinnaren ett vinstdiplom och 100 000 kr.
Tävlingarna har varierande regler och bestraffningar. Läs mer under sektionen ”Tävlingsregler”.

Detta är hästgårdens marker. När man hamnar på en sådan ruta som tillhör en medtävlare, betalar man denne för sitt besök.
Slå med två tärningar för att bestämma antal nätter du stannar på hästgården.
Priset per natt bestäms av hur många byggnader hästgården har och står på hästgårdskortet.
Exempel: du slår en femma och en fyra på tärningarna (9).
På hästgårdskortet står det att en övernattning kostar 5 000 kr för ridhus. Då blir summan 9 * 5 000 kr = 45 000 kr som du ska betala.
Det måste åtminstone finnas ett hus och stall för att gästerna ska kunna sova över.
Pengarna betalas alltid till ägaren av hästgården.
Man betalar aldrig för att stå på sina egna marker. Mer information finns på hästgårdskortet.

Här köper man byggnader till sin hästgård.
Köpen görs i följande ordning: hus och stall (har man från början), paddock, ridhus, skrittmaskin och spa.
Man får köpa flera byggnader samtidigt.
Mer information finns på hästgårdskortet.

Här väljer man en annan ruta att gå till och spelar ut händelsen där.
Det är inte tillåtet att gå till en annan Valfri Ruta eller att passera rutan man står på.

Detta är sponsorer som donerar pengar till potten som finns på travets tävlingsbana.
Beloppet står på rutan och pengarna tas från banken.

Här måste man välja mellan två saker: köpa eller sälja en eller flera hästar.
Alla hästar du köper av banken kostar 10 000 kr och man får som mest äga tre hästar per hästgård.
Väljer du att sälja en eller flera hästar är det budgivning som gäller bland övriga medtävlande.
Under budgivningen är det högst bud som vinner. Pengarna betalas alltid till säljaren. Finns det ingen efterfrågan bland medtävlande är din tur slut.

Här är det undersökning, skador med mera som åtgärdas till en kostnad på 5 000 kr.
Betalningen går till potten som finns på travets tävlingsbana.

Hästarna behöver vatten.
Det kostar 5 000 kr. Betalningen går till potten som finns på travets tävlingsbana.

Hästarna behöver kraftfoder.
Det kostar 5 000 kr. Betalningen går till potten som finns på travets tävlingsbana.

Här betalar du för dina djur- och husförsäkringar.
Det kostar 5 000 kr. Betalningen går till potten som finns på travets tävlingsbana.

Här betalar du för hovslagaren som sköter dina hästars hovar.
Det kostar 5 000 kr. Betalningen går till potten som finns på travets tävlingsbana.

Här handlar du för utrustning till häst och ryttare för 5 000 kr.
Betalningen går till potten som finns på travets tävlingsbana.

Här får du slå tärningarna en gång till och fortsätta din tur.

Det finns hinder och röda rutor på hoppbanan som spelarna vill försöka undvika att hamna på.
Om man står på en röd ruta och slår fram en 4:a på en av tärningarna så har man råkat ut för en rivning.
Detta leder till att man hamnar bakom den spelare vars häst är sist på banan.
Vid första dubbelslaget (två likadana tärningsresultat) vägrar hästen lyda och man tvingas stå kvar.
Vid andra dubbelslaget under samma tävling blir spelaren utesluten och lämnar då tävlingen.
Ett dubbelslag på en röd ruta innebär fortfarande vägran även om man slår 4:a på tärningarna.
Om ingen vinnare kan utses i en tävling ligger potten kvar.

Dela upp hästgårdarna mellan varandra så att varje deltagare har lika många gårdar (banken äger aldrig någon hästgård).
Varje deltagare väljer en av sina gårdar och tar en häst av samma färg som den gårdens Inackorderingsrutor, att placera på gården.
Vid inköp av fler hästar bör man välja en häst av annan färg än den man började spelet med, för att lättare kunna särskilja deltagarnas olika hästar åt i en tävling.
Man kan starta tävlingar med två hästar, för att försöka vinna hela potten själv.
Vid köp av nya byggnader till en gård erhålls även samma typ av byggnadsbricka till övriga gårdar som man äger – utan extra kostnad.

Om en spelare saknar pengar till anmälningsavgiften kan man ändå vara med.
Detta medför dock att man ej är med och delar på potten vid eventuell första- eller andraplacering (endast vinstdiplom med tillhörande prispengar kan tilldelas).

På travet är det bara en sak som bör undvikas: att slå dubbelslag (två likadana tärningsresultat) eftersom hästen då galopperar.
Detta leder till att man hamnar bakom den spelare vars häst är sist på banan.

Nu kan man bara äga en hästgård per deltagare.
De tomma hästgårdarna tillhör banken och spelarna betalar således till denna, på vanligt vis, för de Inackorderingar som tillhör bankens hästgårdar.
Bankens hästgårdar innehar ett hus och stall från spelets start till slut (med undantag för vissa mockor).
Regler för fem och fyra spelare.
Nu kan man bara äga en hästgård per deltagare.
De tomma hästgårdarna tillhör banken och spelarna betalar således till denna, på vanligt vis, för de Inackorderingar som tillhör bankens hästgårdar.
Bankens hästgårdar innehar ett hus och stall från spelets start till slut (med undantag för vissa mockor).

Man kan bara ta betalt för de byggnader som sitter ihop med ridvägen från huset och stallet.
Om man blir av med en byggnad på sin hästgård kan man bara ta betalt för längden på ridvägen till de olika byggnaderna.
Exempel: hästgården har allt och blir av med ridhuset. Man kan då bara ta betalt fram till paddocken.

Om en spelare saknar en häst vid tävlingstillfälle är det i så fall möjligt att för 10 000 kr få hyra en häst under tävlingen.
Pengarna betalas då till potten och efter avslutad tävling lämnas hästen tillbaks till banken.

Under spelets gång kan man få slå med fler eller färre tärningar på tävlingarna.
Då gäller följande:
– Fler än två tärningar
För effekter som utlöses av dubbelslag (två likadana tärningsresultat) krävs nu lika resultat på samtliga tärningar.
Exempel: du har tre tärningar och tävlar i hoppning. För vägran krävs lika resultat på alla tre tärningar.
– En tärning
Effekter som utlöses av dubbelslag (två likadana tärningsresultat) kan inte uppstå när man bara har en tärning.
Det går alltså inte att få vägran i hoppning eller galopp i travet.

Det finns siffror på dressyrbanan som spelarna vill försöka undvika att hamna på.
På dessa sifferrutor är man fast tills man slår fram samma siffra som rutan har på en av tärningarna.
Sedan går man det antal steg som båda tärningarna visar.
Exempel: du står på siffran 4 och slår 5 och 4 på tärningarna, då kan du gå nio steg fram.
Slår du ingen 4 på endera av tärningarna står du istället kvar och får försöka igen på din nästa tur.
En användbar genväg öppnas upp om man landar på rutan 10 (som har bokstaven G) och man kan då gå längsmed dessa rutor med sitt nästa tärningsslag.

Skuld till medtävlande kan regleras genom att spelarens tillgångar auktioneras ut till övriga medtävlande.
Skuld till bank kan endast regleras genom försäljning av byggnader.
Om hela skulden inte kan betalas måste spelaren lämna spelet.
Det är inte tillåtet att ge en medtävlare pengar för att försöka hålla kvar personen i spelet.

De övriga spelarna bestämmer om en spelare klarat av en angiven mocka-uppgift. En mocka kan aldrig användas retroaktivt. Glömmer man att använda en mocka går den förlorad.
Senaste mockan är den som gäller för deltagaren. Den senaste mockan ersätter alltså den föregående.
Har man fått två olika mockor som inte berör varandra kan man använda dem vid nästa tillfälle.