Reglerna

Starten

Milstolparna

Vinstdiplom får man genom att vinna tävlingar.
Banken sköter utdelningen av diplomet till vinnaren av en tävling, tillsammans med den prissumma som står på vinstdiplomet.
Diplomen är dubbelsidiga. En sida används för lokal nivå och den andra sidan för regional samt nationell nivå.
Man kan som mest vinna tre vinstdiplom per hästgård men får dock fortsätta ställa upp i tävlingar även om man redan har tre diplom.

Hästgårdskort delas ut till alla spelare vid start.
På detta kort ser man: turordning vid köp samt vad varje byggnad kostar, inlösen (summan banken köper tillbaka byggnader för) och inackorderingsavgift per natt (hur mycket gästerna betalar för varje övernattning).
På baksidan ser man kraven för de olika nivåerna för att vinna spelet.

Hästgårdsbrickorna är byggnaderna man köper för att bygga upp hästgården.
Brickorna behöver köpas i samma ordning som milstolpe 1 av varje nivå säger, vilket även talar om vilka byggnader som krävs för att vinna spelet.
Man får köpa mer än vad som krävs för vald nivå.
Mer information finns på hästgårdskortet.

Rutorna som finns på spelplanen

Startrutan

Frågerutor

Mockarutor

Hoppning, Dressyr och Travet

Inackordering

Mäklare

Valfri ruta

Sponsorer

Hästmarknad

Veterinär

Vatten

Kraftfoder

Försäkring

Hovslagaren

Hästbutiken

Slå igen

Hoppning
Det finns hinder och röda rutor på hoppbanan som spelarna vill försöka undvika att hamna på.
Om man står på en röd ruta och slår fram en 4:a på en av tärningarna så har man råkat ut för en rivning.
Detta leder till att man hamnar bakom den spelare vars häst är sist på banan.
Vid första dubbelslaget (två likadana tärningsresultat) vägrar hästen lyda och man tvingas stå kvar.
Vid andra dubbelslaget under samma tävling blir spelaren utesluten och lämnar då tävlingen.
Ett dubbelslag på en röd ruta innebär fortfarande vägran även om man slår 4:a på tärningarna.
Om ingen vinnare kan utses i en tävling ligger potten kvar.

Travet
På travet är det bara en sak som bör undvikas: att slå dubbelslag (två likadana tärningsresultat) eftersom hästen då galopperar.
Detta leder till att man hamnar bakom den spelare vars häst är sist på banan.

Dressyr
Det finns siffror på dressyrbanan som spelarna vill försöka undvika att hamna på.
På dessa sifferrutor är man fast tills man slår fram samma siffra som rutan har på en av tärningarna.
Sedan går man det antal steg som båda tärningarna visar.
Exempel: du står på siffran 4 och slår 5 och 4 på tärningarna, då kan du gå nio steg fram.
Slår du ingen 4 på endera av tärningarna står du istället kvar och får försöka igen på din nästa tur.
En användbar genväg öppnas upp om man landar på rutan 10 (som har bokstaven G) och man kan då gå längsmed dessa rutor med sitt nästa tärningsslag.

Regler för tre och två spelare.

Regler för fem och fyra spelare.

Skulder

Inga pengar till anmälningsavgiften.

Inackordering

Mockor

Ingen häst till tävling

Antal tärningar i tävlingarna.